artykuły

POLITYKA PRYWATNOŚCI cenaro.pl

 1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest: Raphael Sobik, zamieszkały pod adresem 44-206 Rybnik, ul. Kołłątaja 6.
 3. W cenaro.pl zbieramy następujące dane osobowe:
  • Kliknięcia w oferty - aby móc lepiej personalizować proponowaną zawartość strony.
  • Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  • Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
  • Przetwarzamy Państwa dane także w celu realizacji transakcji sprzedażowych, obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celach marketingowych jak również podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych jaki i wymaganych prawem. Do wykonywania tych czynności potrzebujemy Państwa danych imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu dostawy, adresu email, numeru telefonu oraz informacji o firmie (np. dane rejestrowe) a także o zakupionych produktach.
 4. Każdy użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.
 5. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  1. procesorom w związku ze zleconymi przez firmę działaniami realizowanymi w imieniu firmy (dostawa, oględziny, serwis, montaż)
  2. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych będzie:
  1. udzielona zgoda
  2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
  3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski
 7. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  1. przepisy prawa, które mogą obligować firmę do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),
  2. okres przez jaki są świadczone usługi
  3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
  4. okres na jaki została udzielona zgoda
 8. Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu prześlij wiadomość e–mail pod adres biuro@cenaro.pl
 9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.